วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2556 ณ ประยูรฟาร์ม

                  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2556 จากกรมปศุสัตว์ ได้เดินทางมาดำเนินการคัดเลือก นายประยูร ณ สุนทร เกษตรกรดีเด่น สาขาการเลี้ยงสัตว์ ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ณ ประยูรฟาร์ม เลขที่ 304 หมู่ 4 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โดยการนำของผู้เชี่ยวชาญปัญญา ธรรมศาล,ผู้เชี่ยวชาญสินชัย เรืองไพบูลย์,ผู้เชี่ยวชาญวิศาล ศรีสุริยะ โดยมีนายอำเภอพาน และนายก อบต.ทรายขาว ร่วมให้การต้อนรับ